دانستنی ها

بیلان آب

بیلان آب از مفاهیم اساسی در هیدرولوژی است. و با تعيين مقادير کمي اجزای آن مي توان تاثير دخالت انسان را در چرخه طبيعي آب و همچنين نحوه صحيح بهره برداري از منابع آب، روشن کرد. براي آنکه منابع آب زيرزميني به طور نامحدود قابل بهره برداري باشد، بايد بين تمام آب هاي ورودي به حوضه و آب هاي خروجي از آن تعادل هيدرولوژيکي وجود داشته باشد. از يک سفره مقدار معيني آب مي توان استخراج کرد که آبدهی  مجاز  نام دارد. آبدهي مجاز مقدار آبي است که ميتوان ساليانه از يک سفره آب زيرزميني برداشت نمود بدون آنکه نتيجه نامطلوبي از نظر تامين آب به بار آيد.

متخصصان آب هاي زيرزميني براي تعيين مقدار آب زيرزميني قابل بهره برداري ساليانه يک منطقه ابتدا بايد بيلان آب منطقه، يعني شرايط تعادل هيدرولوژيکي آن را بدست آورند. اين عمل را مي توان با تعيين مقدار بارش ساليانه در حوضه آبريز و کسر مقاديري که به صورت تبخير يا تعرق و يا بوسيله آب هاي جاري از منطقه خارج مي شود و مقدار آب هايي که به داخل زمين نفوذ کرده اند، بدست آورد. اين محاسبه را مي توان به صورتي ديگر از جمله با بررسي تغييرات سطح آب در چاه هاي موجود در منطقه نيز انجام داد.

منبع: مهندسین مشاور سیمای آب خاوران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 2 =