انیمیشن های نجات آب

مجموعه انیمیشن های آموزشی نجات آب تهیه شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور سهولت دسترسی عموم، توسط شرکت مهندسی مشاور سیمای آب خاوران بازنشر داده شده و از طریق سایت آپارات قابل مشاهده و دانلود است. به منظور تماشای هر یک از انیمیشن های زیر روی نام آن کلیک کنید:

   1) انیمیشن شماره یک: افزایش هزینه های کشاورزی

   2) انیمیشن شماره دو: آلودگی منابع آب

   3) انیمیشن شماره سه: اضافه برداشت از منابع آب

   4) انیمیشن شماره چهار: چرخه آب در طبیعت

   5) انیمیشن شماره پنج: احیای سفره آب زیرزمینی

   6) انیمیشن شماره شش: فاضلاب های صنعتی

   7) انیمیشن شماره هفت: قنات، کاریز

   8) انیمیشن شماره هشت: گیاهان کم آب طلب

   9) انیمیشن شماره نه: لوله زایی چاه های آب

   10) انیمیشن شماره ده: فاضلاب و پساب

   11) انیمیشن شماره یازده: پیدایش فروچاله ها

   12) انیمیشن شماره دوازده: چاه های غیرمجاز

   13) انیمیشن شماره سیزده: شور شدن آب چاه ها

   14) انیمیشن شماره چهارده: تشکیل منابع آب زیرزمینی

   15) انیمیشن دیرین دیرین: خطر کم آبی جدی است (ارثیه بی ارزش)