دانستنی ها

دانستنی هایی درباره ی بحران آب در ایران

کم آبی یک سری پیامدهایی به دنبال دارد.منابع آب تجدید پذیر کل ایران به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بالغ می‌گردد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶ از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود ۸۹/۵ میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش‌های کشاورزی،صنعت و معدن و خانگی برداشت می‌شده است که حدود ۸۳ میلیارد […]

تصفیه خانه آب شرب بیرجند

زهکشی اراضی کشاورزی به چه معناست؟

انواع روش های آبیاری

بیلان آب

استان خراسان جنوبی

با استان خراسان جنوبی بیشتر آشنا شویم

مفاهیم و روش های آبیاری

مفاهیم و روش های آبیاری